Vraket efter ubåten ”Som” Regeringskansliet / Utrikesdepartementet

Ubåten ( SOM )

Vraket efter ubåten ”Som” ligger i svenskt territorialhav. Ubåten sjönk 1916 efter en kollision med ett svenskt fartyg. Frågor om vraket efter ubåten ”Som” har beretts inom Regeringskansliet sedan 2015 i samband med att ett svenskt företag hade påträffat vraket, och sedermera skickade Ryska federationen en förfrågan om bärning till Utrikesdepartementet. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutade den 25 maj 2020 att ge en utredare i uppdrag att bedöma förutsättningarna för bärgning av vraket efter ubåten ”Som” och för överlämning av vraket till Ryska federationen. Om bärgning inte bedöms vara möjlig eller ändamålsenlig ska utredaren beakta, beskriva och föreslå alternativ till hur vraket och förlisningsplatsen kan hanteras.

Sammanfattningsvis ser utredningen inte några hinder mot att vraket efter ”Som” bärgas och överlämnas till Ryssland. Utredningen föreslår att en internationell överenskommelse ingås med Ryssland rörande hanteringen av vraket.

Läs hela utredningen:
Tryck ds 2021_14 (regeringen.se)

You may also like