On Russian TV

http://5-tv.ru/news/107139/
http://5-tv.ru/news/107139/

Десятилетиями о местонахождении субмарины ничего не было известно. Водолазы обнаружили «Сом» только в прошлом году, а сейчас на место трагедии прибыли потомки командира легендарного экипажа. Репортаж Игоря Максименко: (см. видео)

Continue Reading

The ceremony in Swedish water, tok place exactly 100 years after it sunk in 1916-05-23

A ceremony were held off the coastal town of Grisslehamn in Sweden, on the 23 May. It was on the day exactly 100 years since the Russian submarine “SOM” collided with the Swedish steamer “Ångermanland”, and sunk with all 18 crew members still onboard. The Commander of the submarine’s grand grand children attended the ceremony. Konstantin Buguruev, Olga and Lyuba thrown 18 lilly-flowers in the water while all 18 crew’s name were read out loud. (Grisslehamn, Sweden, 2016-05-23)

SOM was found by Ocean X Team and I-Eplorer in the summer of 2015

FOR EDITING PURPOSE, material in 25 fps clean version 1080p from the Russian submarine “SOM”
https://vimeo.com/ondemand/submarinesom

Continue Reading

The Russian submarine SOM compass

 22IMG_4587

Dennis and Peter with the compass from the Russian submarine SOM (former the Holland 1 ”Fulton”). SOM sunk the 23 May 1916 after a collision with a Swedish mail steamer.

Rasmus Ravensborg dive team made the salvage effort of the compass from 88 meters depth.

The diver Martin Kindvig succeeded to take ultrasonic thickness measurements of the submarine’s hull, much thanks to Cygnus Instruments ultrasonic gauge; DIVE.

Next step is to convince the Russian authorities to cooperate with us since both ”sides” want the same thing; salvage the submarine, take care of the remaines of the 18 submariners and make sure they will get their final rest in Russian soil, and then bring the submarine to Russia.

For information, the compass is now handed over to the police to be stored under their responsibility, with the maritime musuem supervision.

The expedition was organized by Ocean X Team in cooperation with Ixplorer.

Contributors who sponsored this expedition: Cygnus Instruments, Ocean Modules, Paragon boats, Nimbus boats, Marczak Film and Björnkläder.

Continue Reading

Länsstyrelsens beslut!

Med anledning av Länsstyrelsens beslut om att inte delge Ocean X Team AB beslut om “ensamrätt till bärgning” gällande ubåten “SOM”.

Orsaken till att Ocean X Team ansökt om ensamrätt till bärgning ligger i att skydda företagets intressen i fyndet. Målet har hela tiden varit att ubåten och dess besättning skall bärgas för att sedan överlämnas i Ryska myndigheters försorg. Ocean X Team har inte heller på något sätt haft för avsikt att begära pengar från den Ryska staten. Finansiering av bärgningen kommer att ske med hjälp av Ryska privata intressen och skall redan vara säkrad innan någon eventuell bärgning påbörjas.

Ocean X Team AB har engagerat det amerikanskbaserade bärgningsföretaget “Resolve Marine” och “Nicholas Sloane” (bärgningsledare för Costa Concordia) som bärgningsledare. De kommer att ta fram de slutgiltiga bärgningsplanerna och borga för att lyftet av ubåten sker på högsta professionella nivå.

Ocean X Team AB tillsammans med samarbetspartnern Ixplorer sökte kontakt med Ryska myndigheter redan några dagar efter fyndet av ubåten, och har gjort så vid upprepade tillfällen därefter utan att erhålla något svar. Ocean X Team har även anmält fyndet till berörda svenska myndigheter och enträget utfört de åtgärder som krävs enligt rådande praxis.

I nuläget ges uttalanden från ryskt håll att ubåten skall bärgas för att ställas upp på ett museum i Ryssland (vilket alla berörda parter överens om) men att det måste ske i rysk regi. Istället för att välkomna ett samarbete med Ocean X Team och Ixplorer, som vi hela tiden eftersökt med ryska myndigheter, verkar man nu från rysk sida istället vilja ta strid om rätten att bärga ubåten. Ett Ryskt statligt uppdrag är värt mer pengar för den som får uppdraget än om bärgningen finansieras av privata intressen. Vi antar också att det rent politisk är värt väldigt mycket att få genomföra en bärgning av ett sådant historiskt intressant objekt som ubåten “SOM”.

 

Argumenten som Ocean X Team hänvisat till för att säkerställa sin position som upphittare och “ägare” av ubåten är i kort enligt följande;

 

  1. Direkt efter fyndet meddelades det ryska försvarsministeriet och ambassaden i Stockholm om detta. Enligt svensk lag kan den eventuelle ägaren av ett sjöfynd, eller hittegods, meddelas direkt, och har denna inte hävdat sin äganderätt inom tre månader tillfaller fyndet upphittaren.

 

  1. Lagen om sjöfynd och hittegods talar om övergivet gods och att en upphittare av sådant gods kan hävda sin äganderätt över det. I detta fall har ubåten “SOM” legat orörd på samma plats i 100 år. Varken det forna Ryska Imperiet (Tsarryssland), Sovjetunionen eller den Ryska Federationen har under dessa 100 år hävdat “sin” rätt till ubåten på något sätt. Positionen (200 meter när) har varit känd i ryska arkiv sedan 1916 men ändå har inga tidigare försök att lokalisera eller bärga ubåten gjorts. Om inte 100 år kan anses som övergivit, när inträder då definitionen för “övergivet”?

 

  1. Den Ryska Federationen har ansvar för den tidigare Sovjetstaten men inte det Ryska Imperiet. Det är en mycket komplex fråga men finns beslutat om i Duman (December 24, 2004 № 5871p-P12).

 

Likalydandes argument har nämnts i yttrandet till Länsstyrelsen angående Ocean X Team: s ansökan om “ensamrätt till bärgning”.

 

Om Ocean X Team i någon instans skulle erkännas bärgningsrätt eller äganderätt av ubåten kommer den att överlämnas till de ryska myndigheterna när bärgningen är klar.

 

Vi önskar fortfarande att Ryska myndigheter skall erkänna Ocean X Team och Ixplorer som ledare av själva bärgningsprocessen, och samarbeta över gränserna istället för att som i nuläget motarbeta och utestänga.

 

Dokumentation i ärendet kan erhållas på begäran via mail.

Continue Reading

1185661_10200838262333430_1200556899_n
Visit OXT Facebook page with over 15.000 members.
Follow our adventures on Facebook: https://www.facebook.com/groups/OceanXteam/

Ocean X Team – Instagram:  https://www.instagram.com/oceanxteam/

You can also follow Dennis & Peter at:
*Dennis Asberg – Instagram: http://instagram.com/dennis_asberg
*Dennis Asberg – Facebook: https://www.facebook.com/dennisaasberg
*Dennis Asberg – Homepage: http://www.dennisasberg.com
*Peter Lindberg – Facebook: https://www.facebook.com/Peter_Lindberg
*Peter Lindberg – Instagram: https://www.instagram.com/petertreasurehunter/

Continue Reading

Dalarna

 


News! An interesting finding in an old mine.
A film from our findings in a mine in Dalarna – Sweden 2015-04-16.
The mine is 240 deep, And we found 16 cars, motorcycles, boats and barrels. and there is much more to find. We are now waiting for the authorities to give us the green light for salvage.
News channels
TV4: https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/dumpade-bilar-hittade-i-gruva-i-dalarna-3172312
Expressen: http://www.expressen.se/nyheter/16-bilar-gomde-sig-pa-gruvhalets-botten/
Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20661976.ab
DN-DAGENS NYHETER : http://www.dn.se/nyheter/sverige/16-bilvrak-hittade-i-medeltida-gruva/?fb_ref=Default

DT: http://www.dt.se/dalarna/sater/stor-fara-for-miljon-i-silvberg

Continue Reading