Lecture / föreläsning!

Dennis Åsberg och Peter Lindberg är äventyrarna som brinner för att leta efter vrak och andra objekt på havsbotten. I sin föreläsning tar de med deltagarna på en spännande och inspirerande expeditionsresa som får dem att utveckla sin samarbetsförmåga, utmana sig själva, våga ta risker och upptäcka möjligheter.
Tillsammans driver Dennis och Peter det internationellt framgångsrika företaget Ocean X Team som har upptäckt spektakulära fynd under havsytan. Mest känt är den mystiska cirkeln på Östersjöns botten, men också historiska ryska ubåtar och guldvrak i Panama samt champagnevraket — som är ett av de mest omskrivna vrakfynden från första världskriget.
Deras förmåga att analysera, hitta ledtrådar och sammanställa fakta gör att barndomsdrömmen om att en dag hitta den stora skatten kanske kommer att besannas.

English
The adventurers Dennis Åsberg and Peter Lindberg are passionate about searching for ship wrecks and other interesting objects on the seabed.
In their lecture, they take the participants on an exciting and inspiring expedition trip, which makes them develop their teamwork, challenge themselves, dare to take risks and discover new opportunities.
Together Dennis and Peter run the internationally successful company Ocean X Team, which has discovered spectacular findings under the sea surface.
Most famous is the mystic circle on the Baltic seabed, but they have also found historical Russian submarines and gold wrecks in Panama as well as the champagne wreck — which is one of the most circumscribed wrecks from World War I.
Due to their ability to analyze, find clues and compile facts their childhood dream to find a big treasure one day might come true.
>>> Boka nu på: https://www.sverigestalare.se/dennis-asberg-och-peter-lindberg